вторник, 5 юни 2018 г.

Покана за участие в дискусионен семинар за изработване на сценарий за модернизиране на системата за ПОО в страната


ПОКАНА
              Търговско-промишлена палата - Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца Ви канят на 26 юни, 2018 г. (вторник) от 10:00 часа в гр. Враца, площад „Христо Ботев“ № 1, Дом на културата, етаж 2 на дискусионен семинар за изработване на сценарий за модернизиране на системата за професионално образование и обучение в страната /ПОО/.
Семинарът е подходящ за работодатели, заинтересовани от съвременното професионално образование, работодателски организации и синдикати, професионални гимназии и представители на институции с отношение към професионално образование и обучение и базирано на работа учене.
Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение - Learning by Doing (Учене чрез практика), в който партньори от българска страна са Търговско-промишлена палата – Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца.
Фасилитатори на семинара: инж. Ива Стоманярска – Национален експерт по  дуално образование и инж. Петя Личева - Старши експерт по професионално образование и обучение.
Дневен ред:
26.06.2018 г. (вторник)
09:30 – 10:00
Регистрация и кафе за добре дошли
10:00 – 10.15
Откриване на семинара
Представяне на програмата и набелязване на очакванията на участниците
10.15 – 10.45
Обзор на дейностите и мерките, изпълнени по проекта, които са свързани с модернизиране на системата за ПОО в страната – ТПП-Враца
10:45 -11:15
Преглед на напредъка по модернизиране в рамките на проекта  – нормативни промени и статистически данни - г-жа Галина Евденова – Началник на  РУО-Враца
11:00 – 11:30
Работа по групи за допълване на изведените акценти и резултати от предходния семинар
и определяне на конкретни стъпки
11:30 – 12:30
Представяне на работата на всяка група, обща дискусия и дефиниране на сценарий за модернизиране на системата за ПОО в страната
12:30 – 13:00
Обратна връзка относно очакванията
Препоръки от страна на участниците
Обобщаване на семинара
13:00
Обяд

Страница на проекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
Следете и участвайте тук в блога по проекта:  lbd-vratsa.blogspot.bg

петък, 25 май 2018 г.

Включване на работодателите в актуализиране и осъвременяване на учебното съдържание, учебните програми и при оценяване на придобитите знания по специалности и професии


Търговско-промишлена палата - Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца проведоха на 10 и 11 май, 2018 г. (четвъртък и петък) от 10:00 часа в гр. Враца, площад „Христо Ботев“ № 1, Дом на културата, етаж 2 интерактивен обучителен семинар „Включване на работодателите в актуализиране и осъвременяване на учебното съдържание, учебните програми и при оценяване на придобитите знания по специалности и професии”.
Семинарът се проведе с участието на работодатели, заинтересовани от съвременното професионално образование и представители на институциите с отношение към професионално образование и обучение и базирано на работа учене.
 Семинарът е в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение - Learning by Doing (Учене чрез практика), в който партньори от българска страна са Търговско-промишлена палата – Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца.
Обучител инж. Ива Стоманярска – Национален експерт по  дуално образование.
Дневен ред:
10.05.2018 г. (четвъртък)
09:30 – 10:00
Регистрация и кафе за добре дошли
10:00 – 10.30
Откриване на семинара
Представяне на участниците
Кратка дейност за набелязване на очакванията на участниците
10.30 – 11.30
Презентация: “Развитие на дуалното  образование  в България - Швейцарска подкрепа“
Сесия за въпроси и отговори
11:30 – 12:30
Разработване на нови учебни планове и програми за дуално обучение
Създаване на квалификационен и ситуационен профил на професия
- презентация
- нормативна уредба
- примери
12:30 – 13:30
Обедна почивка, кетъринг
13:30 – 14.45
Работа по групи
 – метод „Световно кафене“
14:45 – 15:00
Кафе пауза
15:00 – 15:45
Извличане на ресурси за професия
– знания, умения, социални компетентности
15:45 – 16:30
Разработване на учебна програма за практика в реална работна среда
- презентация и примери
16:30- 17:15
Разработване на учебна програма за практика в реална работна среда
- групови задачи
17:15 – 17:30
Въпроси и обратна връзка

11.05.2018 г. (петък)
08:00 – 08:30
Регистрация и кафе за добре дошли
08:30 – 09:30
Оценяване на напредъка на учениците – критерии за оценка
– презентация
09:30 – 10:10
Оценяване на напредъка на учениците – критерии за оценка
- групови задачи
10:10 – 10:30
Кафе пауза
10:30 – 11:00
Оценяване на напредъка на учениците – критерии за оценка
- представяне на резултатите от груповите задачи
11:00 – 12:00
Обратна връзка
 – постигнати и непостигнати очаквания
12:00 – 12:30
Обобщаване на семинарните занятия
12:30
Обяд - кетъринг


На следния линк https://drive.google.com/drive/folders/1MFH2Nm4P33a1pcd7VE8D0aSJlnP3AYRs?usp=sharing
ще намерите снимки от проводеното двудневно събитие.


четвъртък, 3 май 2018 г.

Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната


03 май 2018 г.

Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието Враца организират


Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната
  
по проект Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение /ПОО/ (Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1, финансиран по Програма за  транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Графичният знак(лого) и слоганът ще бъдат използвани като елемент за графична идентичност на фирмите-партньори от страната, сключили договори с доставчици на професионално обучение за „базирано на работа“ учене в реални работни условия. Регламентът за използване на логото и слогана ще бъде разработен от българските партньори по проекта и одобрен от МОН, респективно НАПОО.

Всеки проект (лого+слоган)  трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис.

Всеки вариант на проект (лого+слоган)  трябва да се представи във файлов формат PNG/JPG с големина мин. 1920x1080px.

Крайният срок е 17.00 часа на 30.06.2018 г. Няма ограничение на възраст и националност, като всеки участник или обединение от участници има право да се включи с до три проекта(лого+слоган), които са придружени от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1200 знака и контактни данни (три имена, телефон за връзка) на автора(те).

Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.

Повече подробности за условията на Националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната можете да намерите на следния линк: http://www.cci-vratsa.org/bg/natsionalen-konkurs-za-dizayn-i-izrabotvane-na-logo-i-slogan-za-firmite-partnori-v-dualna-sistema-na-obuchenie-v-profesionalnoto1/
Покана за участие в дискусионен семинар за изработване на сценарий за модернизиране на системата за ПОО в страната

ПОКАНА               Търговско-промишлена палата - Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образовани...